Javnozdravstvena informatika

Javnozdravstvena informatika

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Diplomske akademske studije – Master javnog zdravlja
Vrsta i nivo studija: Diplomske akademske studije, studije drugog stepena
Naziv predmeta: Javnozdravstvena informatika
Nastavnik - rukovodilac:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB:
Uslov: Znanje engleskog jezika i kompjuterska pismenost

Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je...

Ishod predmeta: Studenti će...

Sadržaj predmeta: Predmet uključuje...

Literatura:

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 20; Vežbe: 24; Drugi oblici nastave: seminari 10, diskusioni klubovi: 10

Metode izvođenja nastave:
- Nastava pod nadzorom sastoji se od...
- Časovi bez nadzora predviđeni su...

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100):

 Predispitne obaveze poena            Završni ispit poena
 aktivnost u toku nastave:  10  Rešavanje problema:  40
 Domaći zadaci i kvizovi:   20  Test znanja:  30