Zdravstvena pismenost

Zdravstvena pismenost

Informacije o predmetu

Akademske studije – Master. Drugi ciklus

Naziv predmeta: ZDRAVSTVENA PISMENOST
Jović Vraneš S. Aleksandra, koordinator
Nastavnici: Bjegović Mikanović Vesna, Vuković Dejana, Matejić Bojana, Šantrić Milićević Milena, Terzić Šupić Zorica, Đikanović Bosiljka, Janković Janko, Stamenković Željka, Jovana Todorović
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5